IPv4 mới kiểm tra

Địa chỉ IP Nhà cung cấp Quốc gia
104.21.14.49 American Registry Internet Numbers United States
172.67.157.200 Cloudflare, Inc. Canada
116.109.54.187 Viettel Corporation Vietnam
15.235.140.125 OVH SAS Singapore
171.253.134.153 Viettel Corporation Vietnam
171.226.108.21 Viettel Corporation Vietnam
171.246.200.130 Viettel Corporation Vietnam
113.166.10.59 VietNam Post and Telecom Corporation Vietnam
27.71.235.88 VIETTEL Vietnam
14.191.138.30 VNPT Vietnam

IPv6 mới kiểm tra

Địa chỉ IP Nhà cung cấp Quốc gia
2001:67c:2628:647:8::1f8 HERN Labs AB United States
2402:800:63b7:ed0c:7082:2361:877e:5caa Viettel Group Vietnam
2a0d:5600:24:6a::2 M247 Europe SRL United States
2001:ee0:4f4b:d790:3c23:82d6:cc91:3e09 VNPT Vietnam
2001:ee0:48d3:e40:704f:f9e6:d42c:f244 VNPT Vietnam
2001:ee0:56b9:9de0:ddc9:aa:3fa2:1f12 VNPT Vietnam
2402:800:634a:8460:705b:b32:f91e:6117 Viettel Group Vietnam
2405:4800:2ac6:ba23:458d:34ae:1e02:f6f5 FPT Vietnam
2402:800:6311:c7ce:ec05:4dec:171b:a4ea Viettel Group Vietnam
2402:800:6311:c7ce:b02e:8881:9a07:17b Viettel Group Vietnam

Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua lại tên miền diachiip.com để phát triển dự án xin vui lòng liên hệ với tôi theo số 0971 05 45 45 tôi sẽ bán lại cho quý vị với giá $30,000. Giá không thương lượng và không qua trung gian, sau khi hoàn tất giao dịch, tôi sẽ bàn giao toàn bộ thông tin tên miền cho quý vị khi đó Quý vị có toàn quyền chuyển sang nhà đăng ký khác để quản lý theo nhu cầu.

Tổng IP đã kiểm tra

209.252

Điều khoản sử dụng

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự đúng đắn của dữ liệu khi bạn sử dụng dịch vụ này. Dữ liệu bên trên chỉ mang tính chất tham khảo, thông tin chi tiết vui lòng liên hệ với nhà cung cấp Internet của bạn.

Khi quý khách truy cập diachiip.com và truy vấn cơ sở dữ liệu thông tin IP, quý khách chịu sự ràng buộc bởi điều khoản này khi sử dụng Website của chúng tôi.

Mọi thông tin đóng góp vui lòng gửi đến Email info@huunhan.vn. Xin cảm ơn!