Đang tải...

Điều khoản sử dụng

» Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự đúng đắn của dữ liệu khi bạn sử dụng dịch vụ này. Dữ liệu bên trên chỉ mang tính chất tham khảo, thông tin chi tiết vui lòng liên hệ với nhà cung cấp Internet của bạn.

» Khi quý khách truy cập DiaChiIP.com và truy vấn cơ sở dữ liệu thông tin IP hoặc kết nối qua API, quý khách chịu sự ràng buộc bởi điều khoản này khi sử dụng Website của chúng tôi.

» Thuật ngữ "DiaChiIP.com" hoặc "HuuNhan Co.,Ltd" hoặc "H.N VietNam" hay "chúng tôi" hoặc "Trang Web" đề cập đến các chủ sở hữu của trang Web. Thuật ngữ "bạn" dùng để chỉ người dùng hoặc người xem trang Web của chúng tôi.

» Việc sử dụng trang Web này bạn phải tuân thủ các điều khoản sử dụng như sau:

Mọi thông tin đóng góp vui lòng gửi đến Email info@hnvietnam.vn. Xin cảm ơn!

Tiếp lửa

Donate