IPv4 mới kiểm tra

Địa chỉ IP Nhà cung cấp Quốc gia
171.231.30.144 Viettel Corporation Vietnam
59.153.238.103 MOBIFONEKV5 Vietnam
59.153.235.95 MOBIFONEKV4 Vietnam
107.181.178.69 Performive LLC United States
27.78.70.131 Viettel Group Vietnam
196.240.207.162 Packet Exchange Limited Canada
118.71.93.27 FPT Telecom Company Vietnam
59.153.240.175 MOBIFONE Corporation Vietnam
14.191.190.63 VNPT Vietnam
59.153.235.184 MOBIFONEKV4 Vietnam

IPv6 mới kiểm tra

Địa chỉ IP Nhà cung cấp Quốc gia
2405:4802:90b4:: FPT Vietnam
2405:4802:90bb:: FPT Vietnam
2001:ee0:56a1:c050:90b9:5bb0:ccf4:8c1d VNPT Vietnam
2402:800:63a9:9de2:78ee:eaa6:94d7:9d52 Viettel Group Vietnam
2401:d800:581:: Viettel Group Vietnam
2402:800:62f0:5e8a:f5f0:dd2b:d9f8:3c4b Viettel Group Vietnam
2001:ee0:222:d98a:24f5:8bd4:cc77:7c99 VNPT Vietnam
2402:800:61ae:297c:ddbc:76c:465:2529 Viettel Group Vietnam
2001:ee0:8207:5ad0:59a5:dc1f:1d1d:38ac VNPT Vietnam
2001:ee0:225:a722:2c97:649f:82fc:f91e VNPT Vietnam

Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua lại tên miền diachiip.com để phát triển dự án xin vui lòng liên hệ với tôi theo số 0971 05 45 45 tôi sẽ bán lại cho quý vị với giá $30,000. Giá không thương lượng và không qua trung gian, sau khi hoàn tất giao dịch, tôi sẽ bàn giao toàn bộ thông tin tên miền cho quý vị khi đó Quý vị có toàn quyền chuyển sang nhà đăng ký khác để quản lý theo nhu cầu.

Tổng IP đã kiểm tra

215.717

Điều khoản sử dụng

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự đúng đắn của dữ liệu khi bạn sử dụng dịch vụ này. Dữ liệu bên trên chỉ mang tính chất tham khảo, thông tin chi tiết vui lòng liên hệ với nhà cung cấp Internet của bạn.

Khi quý khách truy cập diachiip.com và truy vấn cơ sở dữ liệu thông tin IP, quý khách chịu sự ràng buộc bởi điều khoản này khi sử dụng Website của chúng tôi.

Mọi thông tin đóng góp vui lòng gửi đến Email info@huunhan.vn. Xin cảm ơn!