IPv4 đã kiểm tra

Địa chỉ IP Nhà cung cấp Quốc gia
116.97.53.3 Viettel Corporation Vietnam
222.253.220.234 VietNam Post and Telecom Corporation Vietnam
103.199.68.54 MOBIFONEMLMT Vietnam
171.229.216.196 Viettel Corporation Vietnam
117.2.59.176 Viettel Corporation Vietnam
118.69.180.24 FPT Telecom Company Vietnam
171.253.24.108 Viettel Corporation Vietnam
14.187.174.99 VNPT Vietnam
89.187.174.2 Datacamp Limited The Netherlands
113.186.6.239 VNPT-VNNIC Vietnam
119.13.62.26 VIETTEL (CAMBODIA) PTE., LTD Cambodia
27.76.172.112 Viettel Group Vietnam
14.225.196.7 Vietnam Posts and Telecommunications Group Vietnam
195.181.161.140 Datacamp Limited Czechia
113.185.74.181 VNPT Vietnam
125.235.124.114 Viettel Corporation Vietnam
91.245.252.43 M247 Europe Nashville United States
116.96.32.68 Viettel Corporation Vietnam
65.255.53.215 Cable and Wireless, Turks and Caicos Turks and Caicos Islands
105.154.185.10 ADSL Maroc telecom Morocco