IPv4 đã kiểm tra

Địa chỉ IP Nhà cung cấp Quốc gia
42.236.10.109 China Unicom Henan Province Network China
14.226.123.215 VNPT Vietnam
171.224.58.100 Viettel Corporation Vietnam
14.226.68.28 VNPT Vietnam
171.234.10.26 Viettel Corporation Vietnam
176.225.161.142 Internet Broadband Saudi Arabia
27.67.94.240 Viettel Group Vietnam
113.185.82.201 VNPT Vietnam
14.162.206.95 VNPT-VNNIC Vietnam
125.235.61.78 Viettel Corporation Vietnam
117.2.113.111 Viettel Corporation Vietnam
171.253.25.113 Viettel Corporation Vietnam
42.114.218.202 FPT Telecom Company Vietnam
171.253.182.153 Viettel Corporation Vietnam
80.66.76.39 Xhost Internet Solutions LP The Netherlands
42.118.187.143 FPT Telecom Company Vietnam
1.53.67.206 FPT Telecom Company Vietnam
171.234.153.95 Viettel Corporation Vietnam
113.165.96.143 VietNam Post and Telecom Corporation Vietnam
103.90.220.140 VNETWORK Vietnam