IPv4 đã kiểm tra

Địa chỉ IP Nhà cung cấp Quốc gia
34.86.255.203 Google LLC United States
100.255.186.40 T-Mobile USA, Inc. United States
122.255.186.40 JCN Japan
122.255.186.39 JCN Japan
14.237.35.109 VNPT Vietnam
123.28.151.188 VietNam Post and Telecom Corporation Vietnam
116.111.86.0 Viettel Corporation Vietnam
125.212.158.203 Viettel Corporation Vietnam
171.238.102.239 Viettel Corporation Vietnam
117.5.14.231 Viettel Corporation Vietnam
116.108.91.238 Viettel Corporation Vietnam
27.64.117.139 Viettel Group Vietnam
42.112.83.142 Vietnam Internet Network Information Center Vietnam
27.64.227.4 Viettel Group Vietnam
125.234.79.160 Viettel Corporation Vietnam
102.89.32.249 MTN NIGERIA Communication limited Nigeria
58.186.14.3 FPT Telecom Company Vietnam
113.176.196.221 VNPT-VNNIC Vietnam
58.187.67.135 FPT Telecom Company Vietnam
171.252.189.241 Viettel Corporation Vietnam