IPv4 đã kiểm tra

Địa chỉ IP Nhà cung cấp Quốc gia
171.246.160.57 Viettel Corporation Vietnam
193.31.40.42 DET-FRA Germany
14.185.22.56 VNPT Vietnam
14.243.137.161 VNPT Vietnam
171.234.9.2 Viettel Corporation Vietnam
51.77.222.233 OVH SAS France
113.185.48.39 VNPT Vietnam
171.255.78.44 Viettel Corporation Vietnam
113.185.48.143 VNPT Vietnam
14.0.25.89 HTCITC Vietnam
42.113.151.161 FPT Telecom Company Vietnam
14.0.25.91 HTCITC Vietnam
116.109.195.189 Viettel Corporation Vietnam
183.81.61.90 FPT Telecom Company Vietnam
51.79.248.27 OVH SAS Singapore
20.112.97.210 Microsoft Corporation United States
115.76.92.133 VIETELGPRS Vietnam
125.212.151.107 Viettel Corporation Vietnam
202.7.55.237 CityLink Corporation Cambodia
51.159.25.120 SCALEWAY France