IPv4 đã kiểm tra

Địa chỉ IP Nhà cung cấp Quốc gia
51.89.225.125 OVH SAS United Kingdom
171.255.129.160 Viettel Corporation Vietnam
51.89.229.19 OVH SAS United Kingdom
123.21.237.241 VietNam Post and Telecom Corporation Vietnam
49.213.78.31 VNG Corporation Vietnam
113.163.179.219 VietNam Post and Telecom Corporation Vietnam
27.68.213.105 Viettel Group Vietnam
113.190.26.17 VietNam Post and Telecom Corporation Vietnam
168.235.198.170 Quantil Networks Inc United States
14.232.39.13 VNPT Vietnam
123.17.129.114 VietNam Post and Telecom Corporation Vietnam
171.255.65.59 Viettel Corporation Vietnam
1.53.147.4 Vietnam Internet Network Information Center Vietnam
27.67.24.243 Viettel Group Vietnam
14.166.112.215 VNPT-VNNIC Vietnam
113.185.79.255 VNPT Vietnam
113.165.167.250 VietNam Post and Telecom Corporation Vietnam
171.236.49.183 Viettel Corporation Vietnam
218.41.11.123 Sony Network Communications Inc. Japan
51.89.117.177 OVH SAS United Kingdom