IPv4 đã kiểm tra

Địa chỉ IP Nhà cung cấp Quốc gia
27.68.139.131 Viettel Group Vietnam
116.104.62.99 Viettel Corporation Vietnam
103.249.21.161 VIETNAMOBILE Vietnam
27.66.54.188 Viettel Group Vietnam
42.113.155.114 FPTDYNAMICIP Vietnam
176.59.80.220 Tele2 Russia Groups Russia
35.184.57.152 Google LLC United States
35.238.61.234 Google LLC United States
35.202.150.161 Google LLC United States
14.182.178.227 VNPT Vietnam
203.162.61.72 VietNam Post and Telecom Corporation Vietnam
103.199.67.163 MOBIFONEGTGT Vietnam
113.172.90.94 VietNam Post and Telecom Corporation Vietnam
14.187.195.54 VNPT Vietnam
14.252.206.110 VNPT Vietnam
14.184.144.33 VNPT Vietnam
123.22.71.1 VietNam Post and Telecom Corporation Vietnam
94.239.119.76 Bouygues Telecom ISP France
14.237.42.211 VNPT Vietnam
171.246.8.143 Viettel Corporation Vietnam