IPv4 đã kiểm tra

Địa chỉ IP Nhà cung cấp Quốc gia
42.113.129.131 FPT Telecom Company Vietnam
14.168.178.178 VNPT-VNNIC Vietnam
171.251.93.91 Viettel Corporation Vietnam
14.191.111.66 VNPT Vietnam
116.105.74.133 Viettel Corporation Vietnam
42.117.100.120 FPT Telecom Company Vietnam
117.3.121.171 Viettel Corporation Vietnam
14.191.236.207 VNPT Vietnam
14.245.97.92 VNPT Vietnam
27.64.179.194 Viettel Group Vietnam
113.172.163.138 VietNam Post and Telecom Corporation Vietnam
125.235.120.200 Viettel Corporation Vietnam
52.167.144.25 Microsoft Corporation United States
102.89.22.66 MTN NIGERIA Nigeria
42.116.228.74 FPT Telecom Company Vietnam
183.80.215.117 FPT Telecom Company Vietnam
183.81.76.118 FPT Telecom Company Vietnam
27.66.52.234 Viettel Group Vietnam
117.1.193.0 Viettel Corporation Vietnam
42.116.229.92 FPT Telecom Company Vietnam