IPv4 đã kiểm tra

Địa chỉ IP Nhà cung cấp Quốc gia
171.255.114.179 Viettel Corporation Vietnam
116.110.225.88 Viettel Corporation Vietnam
171.254.145.157 Viettel Corporation Vietnam
1.55.93.157 Vietnam Internet Network Information Center Vietnam
27.68.154.179 Viettel Group Vietnam
113.162.244.61 VietNam Post and Telecom Corporation Vietnam
113.161.244.232 VietNam Post and Telecom Corporation Vietnam
123.16.83.216 VNPT Vietnam
171.244.213.125 Viettel Corporation Vietnam
171.248.73.105 Viettel Corporation Vietnam
14.226.235.227 VNPT Vietnam
133.180.60.28 JPNIC-NET-JP-ERX Japan
171.255.165.148 Viettel Corporation Vietnam
27.66.55.205 Viettel Group Vietnam
125.234.230.91 Viettel Corporation Vietnam
171.255.133.72 Viettel Corporation Vietnam
51.158.186.113 SCALEWAY France
51.89.225.125 OVH SAS United Kingdom
171.255.129.160 Viettel Corporation Vietnam
51.89.229.19 OVH SAS United Kingdom