IPv4 đã kiểm tra

Địa chỉ IP Nhà cung cấp Quốc gia
13.112.232.119 Amazon Technologies Inc Japan
126.157.85.221 Softbank BB Corp. Japan
119.26.2.37 TCN Japan
171.231.185.210 Viettel Corporation Vietnam
27.3.138.87 SCTVDONGNAI Vietnam
126.121.251.41 Softbank BB Corp. Japan
60.60.152.126 JCOM Co., Ltd. Japan
14.163.59.23 VNPT-VNNIC Vietnam
27.68.87.255 Viettel Group Vietnam
59.153.231.245 MOBIFONEKV3 Vietnam
59.153.231.244 MOBIFONEKV3 Vietnam
35.165.243.159 Amazon.com, Inc. United States
14.190.167.40 VNPT Vietnam
171.234.162.65 Viettel Corporation Vietnam
103.175.65.122 CLOUDZONE Vietnam
27.72.67.239 Viettel Group Vietnam
142.93.205.237 DigitalOcean, LLC United States
113.23.64.184 FPT Telecom Company Vietnam
45.119.87.57 Long Van System Solution JSC Vietnam
171.253.178.97 Viettel Corporation Vietnam