IPv4 mới kiểm tra

Địa chỉ IP Nhà cung cấp Quốc gia
8.145.5.42 Hangzhou Alibaba Advertising Co. China
58.186.46.226 FPT Telecom Company Vietnam
123.19.99.191 VietNam Post and Telecom Corporation Vietnam
54.36.149.27 OVH SAS France
138.0.54.21 Coelho Tecnologia Brazil
138.0.54.5 Coelho Tecnologia Brazil
3.39.238.133 Amazon.com, Inc. South Korea
86.48.182.114 Expereo International BV Netherlands
125.212.156.51 Viettel Corporation Vietnam
125.212.156.121 Viettel Corporation Vietnam

IPv6 mới kiểm tra

Địa chỉ IP Nhà cung cấp Quốc gia
2405:4802:903f:3c40:2934:c70b:7818:eb4e FPT Vietnam
2401:d800:b03:8ec7:4dfd:bb11:8122:8ba2 Viettel Group Vietnam
2402:9d80:3d4:f47:7600:e556:18fd:8df MOBIFONE Vietnam
2600:1700:150:6b5f:b49e:b348:63da:6123 AT&T Services, Inc. United States
2607:fb90:e69b:ccc9:6d79:b75d:c7bb:4a8f T-Mobile USA, Inc. United States
2402:9d80:388:df93:5477:a4c5:a17c:f06a MOBIFONE Vietnam
2401:d800:5909:26e:f9ba:7c56:af3b:ef79 Viettel Group Vietnam
2402:9d80:34a:e280:60d2:5c95:b253:c8a0 MOBIFONE Vietnam
2402:9d80:34a:e280:402c:85ce:12d9:2087 MOBIFONE Vietnam
2405:4802:b299:3ef0:888e:d384:81d6:8851 FPT Vietnam

Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua lại tên miền diachiip.com để phát triển dự án xin vui lòng liên hệ theo số 0971 05 45 45 với giá $15,000. Giá không thương lượng và không qua trung gian, sau khi hoàn tất giao dịch, tôi sẽ bàn giao toàn bộ thông tin tên miền cho quý vị khi đó Quý vị có toàn quyền chuyển sang nhà đăng ký khác để quản lý theo nhu cầu.

Tổng IP đã kiểm tra

226.296

Điều khoản sử dụng

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự đúng đắn của dữ liệu khi bạn sử dụng dịch vụ này. Dữ liệu bên trên chỉ mang tính chất tham khảo, thông tin chi tiết vui lòng liên hệ với nhà cung cấp Internet của bạn.

Khi quý khách truy cập diachiip.com và truy vấn cơ sở dữ liệu thông tin IP, quý khách chịu sự ràng buộc bởi điều khoản này khi sử dụng Website của chúng tôi.

Mọi thông tin đóng góp vui lòng gửi đến Email info@huunhan.vn. Xin cảm ơn!