IPv4 đã kiểm tra

Địa chỉ IP Nhà cung cấp Quốc gia
141.0.9.127 Opera Software AS Singapore
141.0.9.130 Opera Software AS Singapore
66.249.71.152 Google LLC United States
107.167.108.23 Opera Software Americas LLC United States
209.141.40.160 FranTech Solutions United States
141.0.9.223 Opera Software AS Singapore
107.167.105.96 Opera Software Americas LLC United States
107.167.108.84 Opera Software Americas LLC United States
149.202.168.68 OVH SAS France
175.134.58.23 Kddi Corporation Japan
185.191.204.38 HQserv Network Solutions Israel
107.167.108.99 Opera Software Americas LLC United States
157.245.196.102 DigitalOcean, LLC Singapore
14.246.61.231 VNPT Vietnam
11.246.61.225 DoD Network Information Center United States
141.0.9.208 Opera Software AS Singapore
125.212.150.118 Viettel Corporation Vietnam
141.0.8.114 Opera Software AS Singapore
141.0.9.103 Opera Software AS Singapore
14.246.61.169 VNPT Vietnam