IPv4 đã kiểm tra

Địa chỉ IP Nhà cung cấp Quốc gia
116.93.119.55 IPVG Philippines
1.53.218.92 FPT Telecom Company Vietnam
27.67.7.224 Viettel Group Vietnam
14.227.62.250 VNPT Vietnam
171.255.131.199 Viettel Corporation Vietnam
36.51.254.75 SINA China
116.106.49.79 Viettel Corporation Vietnam
87.250.224.111 Yandex network Russia
13.107.6.156 Microsoft Corporation United States
116.96.78.72 Viettel Corporation Vietnam
103.7.36.139 VIETNAMOBILE Vietnam
66.115.181.99 Performive LLC United States
171.232.81.33 Viettel Corporation Vietnam
123.20.112.115 VietNam Post and Telecom Corporation Vietnam
125.235.229.63 Viettel Corporation Vietnam
58.186.10.207 FPT Telecom Company Vietnam
14.0.16.92 HTCITC Vietnam
171.245.137.7 Viettel Corporation Vietnam
14.171.79.201 VNPT-VNNIC Vietnam
47.243.145.246 Alibaba (US) Technology Co., Ltd. Hong Kong