IPv4 đã kiểm tra

Địa chỉ IP Nhà cung cấp Quốc gia
113.185.51.211 VNPT Vietnam
113.185.50.45 VNPT Vietnam
113.185.53.244 VNPT Vietnam
113.185.49.244 VNPT Vietnam
113.185.55.213 VNPT Vietnam
113.185.54.225 VNPT Vietnam
113.185.55.191 VNPT Vietnam
113.185.54.124 VNPT Vietnam
113.185.53.136 VNPT Vietnam
113.185.55.242 VNPT Vietnam
113.185.51.138 VNPT Vietnam
113.174.131.60 VietNam Post and Telecom Corporation Vietnam
27.71.150.235 Viettel Group Vietnam
113.185.52.113 VNPT Vietnam
113.185.52.154 VNPT Vietnam
113.185.51.228 VNPT Vietnam
113.185.49.167 VNPT Vietnam
14.164.140.218 VNPT-VNNIC Vietnam
113.185.51.198 VNPT Vietnam
113.185.50.199 VNPT Vietnam