IPv4 đã kiểm tra

Địa chỉ IP Nhà cung cấp Quốc gia
171.233.200.172 Viettel Corporation Vietnam
101.53.40.44 NetNam Corporation Vietnam
14.180.158.129 VNPT Vietnam
58.186.100.114 FPTDYNAMICIP Vietnam
171.249.37.201 Viettel Corporation Vietnam
123.23.204.243 VietNam Post and Telecom Corporation Vietnam
115.72.73.64 VIETELmetro Vietnam
113.184.75.28 VNPT Vietnam
118.71.162.187 Vietnam Internet Network Information Center Vietnam
27.71.84.62 Viettel Group Vietnam
42.116.113.27 FPT Telecom Company Vietnam
123.20.234.9 VietNam Post and Telecom Corporation Vietnam
27.71.106.84 Viettel Group Vietnam
123.27.78.209 VietNam Post and Telecom Corporation Vietnam
27.68.156.18 Viettel Group Vietnam
116.110.226.186 Viettel Corporation Vietnam
125.235.130.236 Viettel Corporation Vietnam
117.2.133.129 Viettel Corporation Vietnam
171.233.106.198 Viettel Corporation Vietnam
113.185.52.99 VNPT Vietnam